FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Subministrament de carburant per el consum propi del material ferroviari, vehicles, maquinària i instal•lacions de Línies metropolitanes, Explotació de Montserrat, Estacions de muntanya de La Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé i el Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

REFERÈNCIA PO01/12
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 02.02.2012
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 10.02.2012 DOUE núm. S28
10.02.2012 DOGC núm. 6064
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 920.495,34 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 13.03.2012 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 16.03.2012]
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 22.03.2012 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES TÈCNIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 23.03.2012]
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 04.04.2012 · 12:00h.
VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES I RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 12.04.2012]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA / 920.312,94 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 09.05.2012 [data publicació al perfil: 11.05.2012]
DATA DE CONTRACTE 01.06.2012 [data publicació al perfil: 29.05.2012]