FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Bitllets Integrats

T-10

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 9,95 19,60 26,75 34,45 39,55 42,05
Temps Validesa 1h 15' 1h 30' 1h 45' 2h 00' 2 h 15' 2h 30'

Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Aquest títol no és vàlid per arribar a les estacions de Metro de l'Aeroport.

T-50/30

 Validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 42,50 -- -- -- -- --
Temps Validesa 1h 15' 1h 30' 1h 45' 2h 00' 2h 15' 2h 30'

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30
dies consecutius des de la primera validació, en tots
els modes de transport.

T-70/30

 Validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 59,50 86,05 118,00 144,50 165,50 179,50
Temps Validesa 1h 15' 1h 30' 1h 45' 2h 00' 2h 15' 2h 30'

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en
30 dies consecutius des de la primera validació, en
tots els modes de transport segons les zones per les
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

T-MES

 Validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 52,75 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00
T-Mes FM/FN Cat. General 42,20 56,80 79,70 97,60 112,00 120,00
T-Mes FM/FN Cat. Especial 26,40 35,50 49,80 61,00 70,00 75,00

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat
de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones
delimitades per la primera validació, en tots els modes
de transport segons les zones per les quals es transiti
(pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat
del DNI, NIE o passaport.

T-TRIMESTRE

 Validesa: 90 dies consecutius a partir de la primera validació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 142,00 192,00 269,00 329,50 378,00 405,00
T-Trimestre FM/FN Cat. General 113,60 153,60 215,20 263,60 302,40 324,00
T-Trimestre FM/FN Cat. Especial 71,00 96,00 134,50 164,75 189,00 202,50

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat
de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les
zones delimitades per la primera validació, en tots els
modes de transport segons les zones per les quals
es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar
acompanyat del DNI, NIE o passaport.

T-JOVE

 Validesa: 90 dies consecutius a partir de la primera validació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 105,00 142,00 199,20 244,00 280,00 300,00
T-Jove FM/FN Cat. General 84,00 113,60 159,35 195,20 224,00 240,00
T-Jove FM/FN Cat. Especial 52,50 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

T-FM/FN (70/90)

 Validesa: 90 dies consecutius des de la primera cancel·lació.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
T-FM/FN (70/90) Cat. General 55,70 109,75 149,80 192,90 221,50 235,50
T-FM/FN (70/90) Cat. Especial 34,80 68,60 93,60 120,55 138,40 147,20

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies
monoparentals i nombroses de categoria general i
especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius
des de la primera validació, en tots els modes de
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones).
Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del
carnet de família monoparental o nombrosa.

T-DIA

 Validesa: 1 dia des de la primera validació fins a l´aturada del servei.
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 8,40 12,80 16,05 17,95 20,10 22,50

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges
l’acabament del servei, a les zones delimitades per
la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones per les quals es transiti (pagament
màxim 6 zones).

T-16

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Primera emissió 35,00 -- -- -- -- --
Renovació -- -- -- -- -- --

Informació: http://www.t-16.cat

Punts de venda bitllets integrats
Màquines de venda automàtica de les estacions d'FGC i Metro. Taquilles d'FGC i Metro. Servicaixa. Quioscos de premsa.

Punts de venda targetes famílies nombroses
FGC: Centres d'Atenció al Client de pl. Espanya i pl. Catalunya.
TMB: Centres d'Atenció al Client d'Universitat, Diagonal i Sagrera.
Renfe Rodalies: A totes les taquilles de les estacions.
TUS: cabina d'informació a Sabadell. - TMESA: punt d'informació a Terrassa. - Sagalés: estació d'autobusos a Granollers. - Hispano Igualadina: estació d'autobusos d'Igualada.