FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Recerca de patrocinador dins l'àmbit del mercat de les cerveses

REFERÈNCIA PO30/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 28.10.2016
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Sense valor mínim
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 21.11.2016 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 01.12.2016 · 12:20h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 01.12.2016]