FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Adquisició i desferra d'aproximadament 210 tones de ferro provinents de carril i travesses de ferro del tram de via del cremallera de vall de núria dels ferrocarrils de la generalitat de catalunya

REFERÈNCIA S08/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 19.09.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Tipus mínim de licitació per kg, impostos i despeses exclosos: • Ferro = 0,100 € / kg • Total import mínim a licitar = 21.000€
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 26.09.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 27.09.2017 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 29.09.2017]