FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

 

Resultats 31
REFÈRENCIA
DESCRIPCIÓ
ESTAT
LÍMIT PRESENTACIÓ
OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES
OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES
ADJUDICACIÓ
DATA CONTRACTE
HM01-11
Serveis
Licitació Procediment Obert Sistema de classificació tecnològica per l'homologació d'ascensors [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 23.06.2014
00:00
S10/17
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Venda de desferra de transformador i cables de coure nu i aïllat a les instal·lacions d'FGC [+ Detalls] Adjudicat 14.11.2017
14:00
30.11.2017
S09/17
Subhastes
Licitació Procediment Obert Venda de desferra de carrils tipus 54 UIC i 45 UNE dipositats a Manresa Alta, Martorell Enllaç Rubí i Sant Llorenç de Montgai [+ Detalls] Adjudicat 03.10.2017
14:00
30.11.2017
S06/17
Subhastes
Licitació Procediment Obert Alienació mitjançant subhasta pública de l'Immoble situat al carrer d'Alexandre Torrelles núm. 15 / Jaume Puigvert núm. 16, 2n. 2a., de Barcelona

[+ Detalls]
Adjudicat 08.09.2017
14:00
27.10.2017
S07/17
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Venda de desferra de cables de coure nu dipositats a Martorell Enllaç i Rubí

[+ Detalls]
Adjudicat 07.09.2017
14:00
27.09.2017
S04/17
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Venda de desferra de cables de coure nu dipositats a Martorell Enllaç [+ Detalls] Adjudicat 30.05.2017
14:00
31.05.2017
PO12/17
Serveis
Licitació Procediment Obert Aprofitament de determinada superfície pasturable a les pistes de l'estació d'esquí de La Molina dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [+ Detalls] Adjudicat 19.05.2017
14:00
22.05.2017
S02/17
Subhastes
Licitació Procediment Obert Venda per desballestament de divers material mòbil d'FGC [+ Detalls] Adjudicat 11.04.2017
14:00
30.05.2017
PSP36/17
Serveis
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Arrendament del Circuit de Quads de la zona anomenada Esport-Center dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per pel període de 4 anys amb possibilitat d'una pròrroga per un període de 2 anys. [+ Detalls] Adjudicat 04.04.2017
14:00
03.05.2017
S03/17
Subhastes
Licitació Procediment Obert Subhasta pública de dues finques situades a la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), departament número cent, escala número 41, bloc IX, planta vuitena, porta quarta (LOT 1) departament vuitanta-vuit, escala número 41, bloc IX, planta setena, porta quarta (LOT 2) i d'una finca situada al carrer d'Alexandre Torrelles, núm. 15, planta segona, porta segona i de Jaume Puigvert, núm. 16, primer nivell o planta baixa, de Barcelona (LOT 3) [+ Detalls] Adjudicat 13.04.2017
14:00
27.04.2017
<
1
2
3
4
>