FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

 

Resultats 21
REFÈRENCIA
DESCRIPCIÓ
ESTAT
LÍMIT PRESENTACIÓ
OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES
OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES
ADJUDICACIÓ
DATA CONTRACTE
C02/17
Subministraments
Licitació Procediment Obert Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat [+ Detalls] Obert 31.12.2018
00:00
HM01-17
Subministraments
Licitació Procediment Obert Sistema de clàssificació per a l'homologació de proveïdors de barreres tarifàries eficients (BTE) [+ Detalls] Obert 28.07.2020
14:00
HM02/16
Serveis
Licitació Procediment Obert Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'escales mecnàniques [+ Detalls] Obert 08.07.2019
00:00
S08/17
Subhastes
Licitació Procediment Obert Adquisició i desferra d'aproximadament 210 tones de ferro provinents de carril i travesses de ferro del tram de via del cremallera de vall de núria dels ferrocarrils de la generalitat de catalunya [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 26.09.2017
14:00
C01/16
Subministraments
Licitació Procediment Obert Renovació anual del sistema proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 31.12.2017
00:00
PO30/16
Serveis
Licitació Procediment Obert Recerca de patrocinador dins l'àmbit del mercat de les cerveses [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 21.11.2016
14:00
PO10/16
Serveis
Licitació Procediment Obert LICITACIÓ ANULADA
Procediment amb concurrència pública d'ofertes per a l'aprofitament de determinada superfície de pasturatge a les pistes de l'estació d'esquí de La Molina dels FGC [+ Detalls]
Pendent d'adjudicació 30.05.2016
14:00
C01/15
Subministraments
Licitació Procediment Obert LICITACIÓ ANULADA
Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediments negociats sense publicitat [+ Detalls]
Pendent d'adjudicació 08.10.2016
00:00
HM01/15
Subministraments
Licitació Procediment Obert Sistema de classificació tecnològica per l'homologació d'ascensors [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 13.03.2017
00:00
CO1/14
Subministraments
Licitació Procediment Obert Renovació del sistema de classificació de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 08.10.2015
00:00
1
2
3
>